Geld voor eetbaar dorpsbos

Het initiatief eetbaar dorpsbos Hantum heeft een bonus van €2.018 ontvangen. Hantum wil invulling geven aan een verwaarloosd terrein van staatsbosbeheer en plukt daar hopelijk straks de vruchten van. Gedeputeerde Johannes Kramer reikte de cheques uit tijdens de Mienskipsbijeenkomst van Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018).De vijf winnaars werden gekozen uit maar liefst 105 projecten fan ûnderen op. Deze projecten ontvingen begin 2017 subsidie uit het IMF. Ze sluiten goed aan bij de doelen van LF2018. Hierdoor dragen ze bij aan een mooi 2018. Om die reden ontvingen ze de bonus van €2018.Het idee van de inwoners van Hantum werd tot één van de winnaars uitgeroepen, omdat ze hun ergernis aan het verwaarloosde terrein hebben omgezet in een positief en sociaal project. ,,Zelf de handschoen oppakken en je eigen omgeving een betere plek maken is een prachtig voorbeeld wat we graag belonen'', aldus Johannes Kramer.Geld voor eetbaar dorpsbos

Lees verder »