Op vaarexcursie door Nationaal Park De Alde Feanen

LEEUWARDEN – We varen langs de uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten en een aalscholverkolonie. Onderweg vertelt de excursieleider van It Fryske Gea over de roofvogels en watervogels die we tegenkomen. Ontdek ook het natuurbeheer en de ontstaansgeschiedenis van één van de grootste laagveenmoerassen van Noordwest Europa; Nationaal Park De Alde Feanen. En dat vlakbij Leeuwarden en Drachten. Op zaterdag 29 april van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur kunt u mee op vaarexcursie. Geef u uiterlijk vrijdag 28 april tot 15.00 uur op via (0511) 53 96 18 (opgave is verplicht i.v.m. een beperkt aantal plekken). Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 5,- (t/m 12 jaar € 3,-), niet-leden betalen € 8,- (t/m 12 jaar € 5). Het uitzicht vanaf het open bovendek is prachtig, vergeet daarom warme kleding en een verrekijker niet! Varen langs aalscholverkolonie, rietlanden en...

Lees verder »