Pastiel/Empatec verbetert bedrijfsresultaat 2016

SNEEK – Het vanuit Sneek werkende Pastiel/Empatec ziet het bedrijfsresultaat in 2016 stijgen met €500.000, conform het meerjarenplan Dwaan 2019. Deze toename is toe te kennen aan de kostenbesparing die voortkomt uit het verbeteren van de bedrijfsprocessen. Pastiel/Empatec is voornemens deze manier van efficiënt werken de komende jaren voort te zetten. Echter twee externe factoren treffen de organisatie in 2016 waar in de begroting geen rekening mee is gehouden: enerzijds de bezuiniging door het ministerie van SZW van €400.000 extra, anderzijds de invoering van een nieuwe cao voor het personeel. Hierdoor sluit Pastiel/Empatec 2016 af met een negatief resultaat van €727.000. Het negatieve resultaat wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen, wat daarvoor toereikend is. Het tempo waarmee het ministerie bezuinigingen doorvoert ligt hoger dan het tempo waarin Pastiel/Empatec zijn winstgevendheid ziet stijgen. Dit fenomeen is ook landelijk een belangrijk pijnpunt. Voorzitter Job Cohen van brancheorganisatie Cedris omschrijft de...

Lees verder »