Ternaard heet vluchtelingen welkom

TERNAARD – In de laatste maanden zijn er zeven nieuwe gezinnen uit oorlogsgebieden in Ternaard komen wonen, gevlucht uit hun eigen land vanwege oorlogssituaties of geloofsovertuiging en nu woonachtig in Ternaard. De Protestantse gemeente van Ternaard had daarom samen met dorpsbelang vrijdag 21 april een kennismakingsavond georganiseerd om de dorpsbewoners in kunde te laten komen met de nieuwkomers. De laatste jaren hebben de vluchtelingen uit de verschillende landen veel meegemaakt. Door oorlogssituatie in landen zoals Syrië, Irak en Eritrea zijn ze van huis en haard verdreven. Via veel omwegen hebben ze inmiddels een veilig onderkomen in Nederland gevonden. Zo zijn er via vluchtelingenwerk zeven gezinnen en alleenstaanden in Ternaard komen wonen. Zo zijn de familie Mohammed en hun vier kinderen, familie Aldaher en hun vier kinderen, familie Alali en hun dochter, Thraz en Majd komen wonen in Ternaard. Foke Dijkstra van vluchtelingenwerk Nederland NoordFriesland gaf aan dat bijna elke dorp...

Lees verder »