Column Knooppunt Joure | De omgeving van Knooppunt Joure

Knooppunt Joure werkt hard aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Joure en haar wijde omgeving. Duizenden mensen zien dagelijks de werkzaamheden. Om meer uitleg te kunnen geven en een kijkje in de keuken te bieden, schrijft iemand van het Knooppunt iedere maand een column in de Jouster Courant. Deel 8: De omgeving van Knooppunt Joure Als omgevingsmanager wil ik de omgevingvan Knooppunt Joure zo goed mogelijk op de hoogte houden. Dat doen we onder andere door tweewekelijks een BLVC-overleg te houden. Dit staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. In deze bijeenkomst praten we partijen als gemeente De Fryske Marren, Rijkswaterstaat, provincie Fryslân, hulpdiensten en openbaar vervoer bij over de huidige en komende werkzaamheden. Ook communiceren we regelmatig met dorpen en belangenorganisaties. We hebben bijvoorbeeld gesproken op ledenvergaderingen, we zitten om tafel met de SKS, maar ook organiseren we zelf informatieavonden. Naast omgevingsmanager ben ik ook verkeerskundige. In het...

Lees verder »