Dockinga-ers ondergronds in atoombunker

DOKKUM – Een groep derde klassers Geschiedenis van het Dockinga College VMBO-GT bracht vrijdagmiddag een bezoek aan de provinciale commando-bunker in Grou. Samen met enkele docenten verkenden ze het ruim 1100 vierkante meter grote complex. Van hieruit moest Friesland in geval van rampen, maar vooral bij een atoomaanval tijdens de Koude Oorlog (1946-1989), worden bestuurd….. tenminste wat er dan nog van over was. Op de diverse kaarten werd snel duidelijk dat in geval van een atoombom op het militair vliegveld Leeuwarden de radioactieve fall-out vanwege de overheersende zuid-westelijke wind vooral in de regio Noord-Oost Fryslan neersloeg. De dreiging werd ineens concreet. De bunker -door zijn inrichting uniek in Nederland- is een tijdcapsule. Als je door de toegangssluis afdaalt lachen toenmalig regerend vorstin Koning Juliana en Prins Bernhard je tegemoet. Een analoog telefoonnet zorgde voor contact met de buitenwereld. Veertien dagen lang konden honderdviijftig bestuurders en ambtenaren het ondergronds uithouden. Aan...

Lees verder »