Geesje Duursma uit Burgum is Ridder in de Orde van Oranje Nassau

BURGUM – Geesje Duursma, eigenares van restaurant De Pleats in Burgum, is sinds vanochtend Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Jeroen Gebben van de gemeente Tytsjerksteradiel speldde haar vanochtend de koninklijke onderscheiding op. Van de zes Ridders in Fryslân is zij de enige vrouw. Zij is met haar 44 jaar ook meteen de jongste lintjesdrager. Geesje Duursma is van grote waarde voor de organisaties waar zij vrijwilligerswerk doet. Zij is zeer actief en betrokken met een brede visie op cultuur (onder andere de Friese taal), onderwijs, zorg, toerisme en economie. Duursma zet zich bovengemiddeld in voor de maatschappij, naast haar drukke bestaan als horecaondernemer en moeder. Vele activiteiten Geesje Duursma is momenteel: bestuurslid van de Afûk; gastspreker, docent en studentenbegeleider aan de Stenden Hotel Management School; gastspreker, projectmedewerker, ondernemer, begeleider en initiator bij Koninklijke Horeca Nederland; penningmeester, initiator en vraagbaak bij Stichting Autisme Campus Friesland; bestuurslid van Stichting Autisme Café...

Lees verder »