Koninklijke onderscheiding voor Piet Haagsma

MINNERTSGA – Piet Haagsma (69) uit Minnertsga is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Gerrit Krol van de gemeente het Bildt. Haagsma ontving deze onderscheiding voor de jarenlange mantelzorg die hij gedurende jaren verleende aan een alleenstaande en hulpbehoevende vrouw. Daarnaast was Haagsma van 1980 tot 1997 lid van de kerkvoogdij van de toenmalige Nederlands hervormde gemeente in Minnertsga. In 2013 nam hij de functie van voorzitter van de kerkenraad op zich, van de inmiddels protestantse gemeente Minnertsga. Die functie vervult hij nog altijd. Daarnaast was hij van 2002 tot 2014 lid van de orgelcommissie van de protestantse gemeente. Sinds 2012 is Haagsma actief als secretaris in het bestuur van de Voedselbank. Die functie vervult hij ook bij de Stichting Welzijn Ouderen het Bildt. Sinds 2015 is hij ook actief als ondersteuner bij dagcentrum De Nije Fenne van...

Lees verder »