Twee inwoners van Dantumadiel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

DAMWALD – Op woensdag 26 april ontvingen twee inwoners van de gemeente Dantumadiel een Koninklijke Onderscheiding. Beide personen ontvingen uit handen van burgemeester Sicko Heldoorn de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het gaat om Dirk Jan Sebastiaan Zeinstra uit Damwâld en Johanna de Vries-Bosch uit Sibrandahûs. Dirk Jan Sebastiaan Zeinstra (57) Damwâld De heer Zeinstra is mede-oprichter van de VALD (Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadeel) en heeft sinds de start op 12 maart 1998 tot 1 maart 2017, de rol van secretaris vervuld. De oprichting van de VALD, is destijds mede ingegeven, door de tegenstrijdige belangen die er toen speelden, tussen enerzijds de landbouw en anderzijds het landschap. De vereniging ziet zich in voor het milieu, collectief weidevogelbeheer en kilometers elzensingels. De heer Zeinstra is meer dan 10 jaar bestuurslid (1987-1998) en 2e voorzitter geweest van de Friese Maatschappij van Landbouw, afdeling Dokkum-Dantumadeel. Decorandus was van 1994-2016 vrijwilliger bij de...

Lees verder »