Vijftien onderscheidingen in SWF

SNEEK – Burgemeester Hayo Apotheker reikte vanmorgen tijdens de Lintjesregen van de gemeente Súdwest-Fryslân in de Martinikerk in Sneek 15 Koninklijke onderscheidingen uit. Taeke Jansen (83) uit Sneek is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Jansen is oud-voorzitter van de Ned. Bond voor Timmerfabrieken die ook 10 jaar bestuurslid en vice-voorzitter van Centrum Hout was en alszodanig betrokken bij het Tropisch Houtconvenant ter bevordering van het gebruik van duurzaam hout. Hij verzorgde het ouderen pastoraat van de PKN gemeente Sneek in de Parkflat in Sneek, was 13 jaar (1994-2017) lid van de Raad van Advies van het Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Timmerindustrie Friesland, was 10 jaar (2000-2012) voorzitter van het Sneeker Cantatekoor; was 10 jaar (2001-2011) vrijwillig adviseur bij Hamilton Bright, een jonge startende onderneming en is vanaf 2016 voorzitter van de pr-commissie van de Vrijmetselaarsloge in Sneek. In totaal veertien inwoners van Súdwest-Fryslân zijn benoemd...

Lees verder »