Armoedebeleid in Heerenveen (2)

HEERENVEEN – Eind mei buigt de gemeenteraad van Heerenveen zich over de Perspectiefnota (meerjarenbegroting). Hierin worden onder andere wijzigingen met betrekking tot het armoedebeleid in Heerenveen voorgesteld. De komende weken laten de verschillende fracties in deze krant hun licht schijnen over dit onderwerp. Deze week komt D66 aan het woord. ,,Toen we in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen dit voorjaar een debat organiseerden over het thema armoede, kwamen we al snel te spreken over schulden. Wanneer je in de financiële problemen komt, heeft dat direct invloed op andere terreinen van het leven. Stress heeft invloed op je gedrag, invloed op de keuzes die je maakt. Stress en schaamte zijn belangrijke factoren die ervoor zorgen dat mensen niet of moeilijk op eigen kracht uit de problemen komen. Je opent je post niet meer,  het ontbreekt je aan moed om de stap te nemen om hulp bij de gemeente aan te...

Lees verder »