Zó was Heerenveen: Interieur gevangenis Crackstate

HEERENVEEN – Deze zeldzame interieurfoto van de centrale ruimte van de gevangenis achter Crackstate bevindt zich in het fotoarchief van Museum Heerenveen.  In 1832 verleent de Staat der Nederlanden een schriftelijke volmacht aan de Staatsraad, Gouverneur van Friesland J.A. Baron van Zuijlen van Nijevelt, voor de koop en overdracht van “een groot heerenhuis met aanhorigheden, Crackstate genaamd”. Deze volmacht wordt notarieel vastgelegd door notaris Gauke Peeting te Heerenveen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil in het pand een Paleis van Justitie voor de Rechtbank van eerste aanleg en het Vredegerecht vestigen met daaraan verbonden een Huis van Arrest en een Huis van Bewaring voor 30 gevangenen. Voor beide laatste functies moet het pand een flinke verbouwing ondergaan. De Heerenveense timmerman Anne Meints Dijkstra krijgt de opdracht voor fl. 11.000,-. Het betreft onder meer op de bovenverdieping een kamer voor correctioneel veroordeelde mannen en jongens ( 4 personen), idem voor vrouwen...

Lees verder »