Bijzondere expositie Tweede Wereldoorlog in De SeedyksterToer Marrum

Vanaf vrijdag 5 mei is in recreatiebedrijf De SeedyksterToer aan de Zeedijk bij Marrum een bijzondere expositie van onder meer vliegtuigonderdelen en bomscherven uit de Tweede Wereldoorlog en iedereen is welkom bij de officiële opening.De expositie is samengesteld door Harry Feenstra uit Blije. Hij toont in De SeedyksterToer hoofdzakelijk door hem zelf in het waddengebied gevonden onderdelen van vliegtuigen, die in de Tweede Wereldoorlog verongelukten tussen Zwarte Haan en Schiermonnikoog. Het gaat onder meer om een brandstoftank, propellerblad en radiateur van een vliegtuig.Ook is er een zuurstoftank van een Amerikaanse bommenwerper te zien, de staart van een Britse bom die gevonden is op de Engelsmanplaat en het rompdeel van een Duits vliegtuig dat bij Rottumeroog lag. Verder zijn er tal van vliegtuigonderdelen en bomscherven te zien die gevonden zijn in deze regio.De officiële openingshandeling van deze bijzondere uitstalling aan de Zeedijk bij Marrum wordt vrijdag 5 mei om 16.45 uur...

Lees verder »