Fierljepseizoen van start met Jeugd-dag in Heerenveen

HEERENVEEN – Voor de jeugd organiseerde de Frysk Ljeppers Boun vrijdag voor de tweede maal een heuse Jeugd-dag in Sportstad Heerenveen. Alle (beginnende) fierljeppende jeugdleden t/m 13 jaar aangesloten bij de Fryske afdelingen waren hiervoor uitgenodigd. Het ochtendprogramma ging van start in de Turnhal en stond  in het teken van de individuele sporter. Onder begeleiding van topljeppers, waaronder  Bart Helmholt, kon er dan nog worden geoefend en getraind op verschillende facetten van de fierljepsport. Kortom de laatste puntjes op de i voor de perfecte sprongen en uiteraard verre afstanden voor het aanstaande seizoen! Het middagprogramma stond in het teken van teambuilding, het kennismaken met de ljeppers van andere afdelingen en dit alles uiteraard op de nieuwe fierljepschansen op het buitensportpark van Sportstad Heerenveen. De dag werd afgesloten met daadwerkelijk fierljeppen vanaf de schansen. Hierbij bleven niet alle ljeppers droog. Met ruim zeventig deelnemers aan de jeugddag kijkt de Frysk Ljeppers...

Lees verder »