Nardus Gedragscode voor Uitvaartvereniging De Laatste Eer

DRACHTEN – De ‘Nardus Gedragscode Uitvaartzorg’ is uitgereikt aan Uitvaartvereniging De Laatste Eer uit Eastermar. Dat gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen in Drachten. Wopke Wobbes en Rieneke Kamminga hebben het certificaat en het muurbordje in ontvangst genomen. Nardus is de landelijke overkoepelende organisatie voor uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk. Het keurmerk staat garant voor een transparante werkwijze en goede dienstverlening. Het bestuur hoopt dat leden dat in de praktijk ook ervaren.

Lees verder »