Opsterland krijgt de statushouders niet aan het werk

BEETSTERZWAAG – De gemeente Opsterland huisvest voldoende statushouders, maar krijgt hen niet aan het werk. Dat concludeert de Rekenkamercommissie, die de integratie van statushouders heeft onderzocht. De Rekenkamercommissie van Opsterland heeft tussen december 2016 en februari 2017 op verzoek van de raad het beleid van de gemeente Opsterland voor de integratie van statushouders in de jaren 2014, 2015 en 2016 onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat Opsterland door in deze jaren 141 statushouders op te vangen, voldeed aan de eisen van het rijk. De meeste statushouders wonen in Ureterp (45) en Gorredijk (41), de rest woont in een kleiner dorp. Inburgeringscursus Alle kinderen van statushouders gaan naar school en de volwassenen volgen de verplichte inburgeringscursus. Praktisch alle statushouders leven van een bijstandsuitkering. De gemeente begeleidt statushouders 12 maanden, maar behandelt ze daarna als gewone Opsterlanders. Statushouders worden dan niet langer apart gevolgd, er is geen apart beleid meer voor de verdere integratie. De rekenkamercommissie concludeert dat...

Lees verder »