Raad Franekeradeel stelt 34.200 euro euro beschikbaar voor inventarisatie interieurs in monumenten

FRANEKER – De gemeenteraad van Franekeradeel heeft donderdag tijdens de raadsvergadering 34.200 euro beschikbaar gesteld voor een inventarisatie van monumentale en historische interieurs in woningen en boerderijen in de gemeente Franekeradeel. Franekeradeel komt daarmee tegemoet aan de vraag van de Stichting Interieurs in Fryslân, om geld beschikbaar te stellen om in Franekeradeel een inventarisatie te maken. Een dergelijke inventarisatie is als uitgevoerd in IJlst, Sudwest-Fryslân en Harlingen. De inventarisatie wordt gedaan, omdat volgens de stichting van veel beschermde rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en niet geïnventariseerde gebouwen onbekend is of er waardevolle historische interieurs en/of interieuronderdelen aanwezig zijn. Franekeradeel heeft diverse rijksmonumenten. Volgens de gemeente bevatten deze waarschijnlijk nog ,,vele mooie en originele interieurs.” De gemeente zegt er van overtuigd te zijn dat een inventarisatie waardevolle informatie oplevert. ,,De gemeente doet daarom graag mee aan dit project en zou bijzonder trots zijn om de monumentale interieurs terug te zien in een boekwerk...

Lees verder »