Stille tochten bij dodenherdenking in Littenseradiel

WOMMELS – Bij dodenherdenking in de gemeente Littenseradiel zijn er dit jaar stille tochten in Kûbaard, Wjelsryp, Oosterend en Mantgum De herdenking in Kûbaard start om 19.15 uur bij de Victorkerk. In Wjelsryp is de start om 19.45 uur bij bassischool De Grûnslach. Terwijl in Mantgum en Oosterend de stille tochten respectievelijk beginnen om 19.40 uur (parkeerplaats kruising Seerp van Galemawei/Swannedrift) en om 19.30 uur (Kunstcentrum in de Kerk). De herdenking in Mantgum op kerkhof Skillaerd is de officiële gedenkplaats in Littenseradiel. Twee collegeleden leggen daar een krans.

Lees verder »