FOTO’S | Komst nieuwe brug houdt gemoederen flink bezig in Dronryp

DRONRYP – De nieuwe brug die over het Van Harinxmakanaal bij Dronryp moet komen, leidt tot flink wat ophef. Dat valt te lezen in De Gearfetter. Daarin informeert Dorpsbelang Dronryp de inwoners over actuele zaken. Er valt onder andere te lezen dat Wopke van der Wal een handtekeningenactie is gestart om te voorkomen dat er een jaar lang vanwege de werkzaamheden geen verkeer mogelijk is. Zijn actie leverde 1371 handtekeningen op. De provincie Friesland heeft daarop aangegeven dat er een fietsbrug en/of een pontje komt. Het bestuur van Dorpsbelang Dronryp zegt zich de zorgen van inwoners en andere betrokkenen te hebben aangetrokken en dat er wordt nagedacht over oplossingen. Zo is al met de provincie afgesproken om de werkzaamheden in elk geval uit te stellen tot na de Rypster Merke van 2018, om de toestroom van bezoekers niet in het geding te laten komen. Omrijden Naar aanleiding van een eerdere...

Lees verder »