Gratis informatieavond voor mensen met chronische pijn

LEEUWARDEN – Mensen met chronische pijn worden van het kastje naar de muur gestuurd. Maar liefst 54% van alle volwassenen met klachten bezocht twee tot zes artsen omdat de klachten niet herkend werden.  Bij 52% werd pas na een jaar de diagnose gesteld. Eén op de vijf volwassen Nederlanders (2,2 miljoen) kampt met langdurige pijn, zoals rugpijn, hoofdpijn, pijn ten gevolge van  reuma en diabetes. Chronische pijn treft een groot deel van de bevolking. Ruim 700.000 patiënten beoordelen de heftige pijn met een acht of hoger op de schaal van één tot tien. Er is nog onvoldoende  wetenschappelijk onderzoek gedaan naar chronische pijn. Wel is er heel veel bekend wat wel en wat niet werkt.  Informatie over pijn en pijnbehandelingen blijkt cruciaal te zijn. Met meer kennis is veel te verbeteren op het gebied van inzicht, begrip en zelfmanagement. Als je weet wat chronische pijn is, kun je leren welke invloed je daar zelf...

Lees verder »