Eerste kaatspartij weer los in Paesens Moddergat

Zaterdag 29 april werd de eerste kaatspartij weer gehouden, gesponsord door de plaatselijke glasservice Noord Nederland en MS Vento. De jeugd leden begonnen vrijdag om 17.00 uur. Hier werd in drie categorieën gekaatst.A jeugd; eerste prijs Durk Visser, tweede prijs Gerben Lei. B jeugd; eerste prijs Jelle Rense Lei, tweede prijs Wybren de Jong. C jeugd; eerste prijs Annica Vanger, tweede prijs Renske Elzinga.Zaterdag 13.00 uur konden de senioren van start. Bij de heren waren er vier parturen van twee, dus werd er in competitie verband gekaatst. Bij de dames werd er ook in competitie verband gekaatst. Bij beide categorieën moest er tot het einde toe om de eerste prijs worden gekaatst.De uitslag was als volgt; Heren; eerste prijs Oene v/d der Woude en Thomas Prins, tweede prijs Berend de Jong en Siemen Zeilinga Dames; eerste prijs Emkje Lei en Andrea Visser, tweede prijs Sietske van Dekken, Marjanne Faber en Jeanette Cuperus.Eerste kaatspartij weer los in Paesens Moddergat

Lees verder »