Theatertour De Brekbere Sirkel afgesloten in Heereveen

HEERENVEEN – Op 6 mei is de laatste muziektheater voorstelling “De Brekbere Sirkel” te zien in het Posthuis Theater in Heerenveen. De voorstelling ging in februari in première in Leeuwarden. Er volgde een succesvolle tour. Met uitverkochte zalen en een ontroerd publiek. Op 6 mei eindigt de tour en daarmee ook een intensieve periode voor de spelers. “Wy hawwe ús der fol oerjefte yn smiten. It wy net ynfaldich om dit stik op’ e planken te krijen. Mar wy binne hiel tankber dat we der as ploech sa fan genietsje meije om dit prachtige stik te spyljen en dat it publyk mei ús mei genietsje kin. Wy binne in freonenploech wurden. En dat is hiel moai want it is in heftich stik om te spyljen. Gelokkich laitsje wy yn de klaaikeamer in soad” De Brekbere Sirkel vindt zijn oorsprong in België. Waar de schrijvers en vertolkers van de hoofdrollen;  Johan Heldenberg...

Lees verder »