Vaarexcursie met speciale aandacht voor koekoek

LEEUWARDEN – We varen langs de uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten en een aalscholverkolonie. Onderweg vertelt de excursieleider van It Fryske Gea over de roofvogels en watervogels die we tegenkomen. Ontdek ook het natuurbeheer en de ontstaansgeschiedenis van één van de grootste laagveenmoerassen van Noordwest Europa; Nationaal Park De Alde Feanen. En dat vlakbij Leeuwarden en Drachten. Op zaterdag 6 mei van 10.30 tot 12.30 uur kunt u mee op vaarexcursie. Geef u uiterlijk vrijdag 5 mei om 15.00 uur op via 0511 – 53 96 18 (opgave is verplicht i.v.m. een beperkt aantal plekken). Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 5,- (t/m 12 jaar € 3,-), niet-leden betalen € 8,- (t/m 12 jaar € 5). Het uitzicht vanaf het open bovendek is prachtig, vergeet daarom warme kleding en een verrekijker niet! Genieten van de voorjaarszangers Verreweg het grootste deel van Nationaal...

Lees verder »