Ingezonden brief | Actie tegen sloop

Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud. Actie tegen sloop Nog steeds hangt bewoners van de Zuiderzeestraat en omgeving in Lemmer sloop van hun woningen boven het hoofd. De aan Lyamer Wonen aangeboden handtekeningen hebben de woningstichting zeker voorzichtiger gestemd, in die zin dat vormen van renovatie meer als reeële optie in plaats va sloop worden gezien. Naast het feit dat veel bewoners daar prettig wonen en geen behoefte voelen hun huizen – waaraan overigens best wat te verbeteren valt – te verlaten, zijn er nogal wat sociaal-politieke bezwaren tegen sloop van niet te dure sociale huurwoningen. Het aantal beschikbare sociale huurwoningen is – zeker afgezet tegen huurwoningen in de zogenaamde vrije sector –...

Lees verder »