Kalkmanpartij Nes Dongeradeel

Op 20  augustus 2017 werd de Kalkmanpartij gekaatst in Nes. Sponsor van deze partij was eetcafé “De Kalkman” te Wierum. Er waren 6 parturen. Na een gezellige middag kaatsen was de prijsuitreiking in eetcafé ”De Kalkman”. 1e prijs: Erwin Ytsma, Douwe de Vries en Douwe Pieter Kuiper, 2e prijs: Ciska Reitsma, Johan de Vries en Yorrick Elzinga, 3e  prijs: Enno Cuperus, Harald Wiersma en Jan van der Wagen. De laatste kaatspartij van het seizoen is op 1 september (de kinderen) en 2 september 2017, genaamd “De Nespelpartij”.  Bij voldoende deelname kaatsen ze in verschillende klassen.Kalkmanpartij Nes Dongeradeel

Lees verder »