Afname aantal toeristische overnachtingen

SNEEK – In Fryslân is het aantal toeristische overnachtingen in de periode van 2014 tot 2016 met ruim 100.000 afgenomen. Dit is een daling van 2 procent. Landelijk is in deze periode het aantal overnachtingen toegenomen met 7 procent. Fryslân en Flevoland zijn de enige provincies met een afname. Het aantal bezoekers in Fryslân is overigens wel iets toegenomen. Het verblijf lijkt van kortere duur te zijn, omdat zij minder vaak overnachten. Dit blijkt uit een analyse van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) van cijfers over toerisme van het CBS. De daling van het aantal overnachtingen in Fryslân betreft zowel binnenlandse als buitenlandse toeristen. Landelijk is vooral het aantal overnachtingen van buitenlandse toeristen toegenomen in de afgelopen jaren. De groei komt vooral van toeristen uit andere Europese landen, Azië en Amerika. De meeste buitenlandse overnachtingen in Fryslân zijn al decennialang van bezoekers uit Duitsland. Nog steeds is 80 procent van...

Lees verder »