GGD op zoek naar Meeleefgezinnen

SNEEK – In de gemeente Súdwest-Fryslân start het project MeeleefGezin. Dat is een programma van de GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg, regio Zuidwest dat ouders met psychiatrische problemen steun biedt van een meeleefgezin. Meeleefgezinnen bieden in hun eigen gezin veilige, stabiele opvang aan een jong kind in de leeftijd van 0-5 jaar voor een dag in de week en een weekend in de maand. Meeleefgezinnen zijn er voor de zorg van het kind. Met deze opvang ontlasten zij de ouders die de ruimte krijgen om op krachten te komen. Zo zijn de ouders beter in staat om met meer plezier zelf voor hun kind te zorgen. Meeleefgezinnen dragen er toe bij dat het kind thuis kan blijven wonen en de band met de ouders in stand blijft wat belangrijk is voor zijn ontwikkeling. Een meeleefgezin kan een gezin met kinderen zijn, maar ook senioren, stellen zonder kinderen of alleenstaanden kunnen meeleefgezin worden. Stichting...

Lees verder »