‘it Koartling’ introduceert CREA Buitenpost: een nieuwe naam voor het aanbod aan cursussen en workshops

Cursussen en workshops zijn inherent aan het sociaal cultureel werk. Daarbij gaat het om activiteiten met een cultureel, recreatief en/of educatief karakter, waar nodig aangevuld met het fenomeen ‘empowerment’ en gericht op sociale activering.Het bestaande aanbod aan cursussen en workshops van ‘it Koartling’ was volgens de organisatie hard aan vernieuwing toe. Met ingang van het seizoen 2017-2018 gaat de aandacht daarom nadrukkelijk uit naar het vinden van een goede aansluiting van de cursussen en workshops bij de wensen en verwachtingen van de deelnemers.Ook de doelstellingen zullen scherper worden geprofileerd. Bovendien is het streven om alle cursussen en workshops voor iedereen betaalbaar en dus toegankelijk te laten zijn. Dit alles gebeurt onder de nieuwe noemer CREA Buitenpost: het Cultureel, Recreatief en Educatief Activiteitenaanbod.De bedoeling is voorts om het komende jaar – waar mogelijk – nauwe samenwerking aan te gaan met andere ‘aanbieders’ in Buitenpost en omgeving, zodat er lokaal (regionaal) sprake...

Lees verder »