Organisatie Flaeijelfeest op bezoek in Trinitas

HEERENVEEN – Het Flaeijelfeest in Nieuwehorne heeft als doel om het vroegere leven op het platteland te laten zien, want de herinneringen van begin de 21e eeuw roept nostalgische gevoelens op. Het feest is genoemd naar de ‘flaeijel’ de Friese naam voor dorsvlegel en wordt gehouden na de vroegere oogsttijd op de laatste zaterdag van september met dit jaar als thema: geluid. Ronkende motoren, snerpende stoomfluiten en ratelende karren. Om belangstellenden alvast even onder te dompelen in de gezellige Flaeijelsfeer is er een bijzondere bijeenkomst op woensdag 6 september om 14.30 uur in Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1 te Heerenveen. Annie Stelma-Prikken zal, namens de stichting Flaeijelfestiviteiten, vertellen over de historie, organisatie, vrijwilligers en het cultuurhistorisch evenement, als mede wat daar bij komt kijken om op de dag zelf alles in goede banen te leiden.

Lees verder »