Greidhoeke heeft goed weidejaar achter de rug

SNEEK – Het broedseizoen van de weidevogels is voorbij. De kuikens zijn grootgebracht (‘vliegvlug’) en ook in de weidevogelgebieden van Natuurmonumenten wordt inmiddels volop gemaaid. Dat betekent dat de balans opgemaakt kon worden. En die pakt voor de Friese Greidhoeke gelukkig gunstig uit! Boswachter Simon de Winter zag in het voorjaar al hoge aantallen van met name grutto’s en tureluurs in de drie weidevogelgebieden in de Greidhoeke: Skrok, Skrins en de Lionserpolder. ,,Dit schepte hoge verwachtingen, die gelukkig iedere keer met de tellingen weer ingelost werden. Er waren veel eieren en vervolgens kwam een groot percentage daarvan ook uit. Eind juli werden op de plassen in onze gebieden grote groepen jonge vogels gezien.” Door middel van zogenaamde alarmtellingen kan ingeschat worden hoe succesvol een broedseizoen is. De Winter: ,,Je kunt er zeker van zijn dat de alarmerende broedpaartjes boven je hoofd één of meerdere kuikens hebben, dus die roepende vogels...

Lees verder »