Onderzoek op zeebodem tussen Ameland en Terschelling vanwege kustbeleid vanaf 2020

HARLINGEN – Onderzoekers van Rijkswaterstaat, universiteiten en Deltares starten 29 augustus met een meetprogramma tussen Ameland en Terschelling. Bij het weken durende onderzoek wordt de wisselwerking gemeten tussen wind, golven en zandverplaatsing en wordt het bodemleven in kaart gebracht. De resultaten worden gebruikt voor het Nederlandse kustbeleid vanaf 2020 ingericht. Dat beleid is volgens de onderzoekers nodig om ons land te beschermen tegen zeespiegelstijging. Apparatuur op zeebodem Op de zeebodem in het Amelander Zeegat staan van 29 augustus tot en met 3 oktober vijf stalen frames met meetapparatuur. Meerdere onderzoeksschepen meten de bodemligging, stroming, de hoeveelheid zand en slib in het water en het bodemleven. De De informatie is input voor de onderzoeksprojecten Kustgenese 2.0 en SEAWAD. Kustgenese 2.0 is een project van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ,,Dit project geeft antwoord op de vraag hoe we de Nederlandse kust ook in de toekomst op een duurzame, ecologisch verantwoorde...

Lees verder »