Pontbaas Jan Zwager krijgt geen genoeg van heen en weer (met 2 filmpjes!)

DE VEENHOOP/OUDEGA – Jan Zwager neemt altijd de krant mee naar zijn werk als pontbaas op de Hooidammen. ,,Mar oan lêzen kom ik eins noait ta.” Tekst en foto’s Fokke Wester Jan Zwager (64) uit Burgum is een van de vier schippers op de Grietman, de pont tussen de Veenhoopster en Oudegaster kant van de Wide Ie. Hoeveel meter dat varen is, hoe vaak hij heen en weer gaat op een dag en hoe vaak hij de vaargeul in al die jaren is overgestoken, Zwager kan het niet vertellen. ,,It wurdt my hast alle dagen wol frege, mar soks hâlde wy net by.” Gamen Neem bijvoorbeeld de overtocht, die is nooit gelijk, weet de Burgumer. ,,It is gemiddeld sa’n seis menuten, mar soks hinget fan de wyn en de streaming ôf, mar ek fan de drokte. As ik fan de Headammen nei de Feanhoop moat en der komme in protte...

Lees verder »