Easterbarren in Eastermar met bands en Fryske sjongers

EASTERMAR – Yn Eastermar fynt sneon 2 septimber wer it Easterbarren plak.  It is de kommisje wer slagge om in prachtich programma gear te stallen. Ofwikselend, fernijend en ek wer fertroud. Om 14.30 sille Gurbe Douwstra, Piter Wilkens, Griet Wiersma en Anneke Douma mei it Eastermarder koar Koardinaasje it festival iepenje. Sy wurde begelaad troch Lechery. Om 15.00 oere kin men wer mannich rûntsje troch it doarp meitsje. Tolve poadia steane fol fan dûns, kabaret, muzyk ensfh. Der binne in grut tal strjitartysten dit kear. Guon op in ‘fêst’ poadium en guon op ferskate plakken. Foar de bern is der wer smynken en in superleuke tegekke akt fan Geer de Brandweer. Foar de lefgozers in viruele beleving by VRROOM. Dûnsers fan Dance with Discipline komme in demonstraasje en in workshop jaan.  Fierders binne der fiif nije bands; ûnder oare Freight Train en Fifty-Fifty út Eastermar. By Meerzigt is it poadium no...

Lees verder »