PvdA vraagt naar de bekende weg (over festivals Groene Ster)

(tekst: PvdA Leeuwarden) Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders , zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid van het reglement van orde van de Gemeenteraad van Leeuwarden. Onderwerp : Gebruik Groene Ster in de zomerperiode. Leeuwarden, 28 augustus 2017. Geacht College, Ook deze zomerperiode hebben veel bezoekers kunnen genieten van drie muziek-...

Lees verder »