VIDEO: Veel vertier bij Brommels in de Noardlike Fryske Wâlden

Zaterdag was op verschillende plaatsen in de Wâlden een activiteit van Brommels georganiseerd. Brommels is een ander woord voor bramen en toarnbeien. De opzet is om mensen meer te betrekken bij de Noardlike Fryske Wâlden en de mensen toe te laten op de landerijen om bramen te gaan plukken.In de gehele omgeving stonden “Brommelsvlaggen” bij een hek van een perceel. Wanneer het hek open staat mag men daar op het land bramen gaan plukken. Ook op zondag kunt u nog een bezoekje brengen aan deze activiteiten. Voor meer info kunt u terecht op www.brommels.nl.VeenkloosterRenze en Hettie Roorda in Veenklooster hadden hun bedrijf opengesteld en was er een dronedemonstratie van Binne-Louw Katsma te zien. Zo kon je op het scherm duidelijk zien, wat er in de landerijen gebeurt. Tevens kon men bij een stand op het terrein het verschil proeven tussen flessenmelk en rauwe melk. De ijscokar met suikervrij bramenijs was...

Lees verder »