It Fryske Gea houdt vaarexcursie door Nationaal Park De Alde Feanen

EARNEWÂLD – Excursieleider Matthias Schuurs van It Fryske Gea leidt zaterdag 23 september een vaarexcursie door Nationaal Park De Alde Feanen. De excursie begint om 10.30 uur en duurt twee uur.  Onderweg vertelt Schuurs over de roofvogels en watervogels die zich laten zien. Ook het natuurbeheer en de ontstaansgeschiedenis van De Alde Feanen komt aan bod. Opgave kan (zolang er plek is) tot vrijdag 22 september 15.00 uur via 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas €5,- (tot en met twaalf jaar €3,-), niet-leden betalen €8,- (tot en met twaalf jaar €5,-). Het uitzicht vanaf het open bovendek is prachtig, vergeet daarom warme kleding en een verrekijker niet. Varen langs aalscholverkolonie, rietlanden en moerasbossen Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. De grootte en variatie in landschappen en vogelsoorten is indrukwekkend. Bioloog...

Lees verder »