ANBI-instellingen mogen voortaan in het Fries communiceren met de Belastingdienst

LEEUWARDEN – Friese Algemeen nut beogende instellingen (ANBI) mogen zich voortaan ook in het Fries verantwoorden bij de Belastingdienst. Dat meldt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn beantwoording op Kamervragen over de tussenevaluatie bestuursafspraken Friese taal en cultuur. De VVD fractie stelde vragen over het Fries bij ANBI’s. Dit zijn instellingen die zich inzetten voor het algemeen belang. Onder de richtlijnen van de Belastingdienst was het voor Friese ANBI’s niet mogelijk om zich in het Fries te verantwoorden, want dan verloren zij hun ANBI-status. Plasterk geeft aan dat het Fries, op grond van de erkenning onder het Europees Handvest, een gelijke status kent als het Nederlands. De minister besloot daarom in overleg met de staatssecretaris van Financiën om de richtlijnen op dit punt aan te passen. Gedeputeerde Poepjes: “De provinsje Fryslân en taalorgaan DINGtiid hawwe dit meardere kearen oan de oarder steld by minister Plasterk. Mei de oanpassing fan...

Lees verder »