Fries mag ook bij Belastingdienst

Friese Algemeen nut beogende instellingen (ANBI) mogen zich voortaan ook in het Fries verantwoorden bij de Belastingdienst. Dat meldt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn beantwoording op Kamervragen over de tussenevaluatie bestuursafspraken Friese taal en cultuur.   De VVD fractie stelde vragen over het Fries bij ANBI’s. Dit zijn instellingen die zich inzetten voor het algemeen belang. Onder de richtlijnen van de Belastingdienst was het voor Friese ANBI’s niet mogelijk om zich in het Fries te verantwoorden, want dan verloren zij hun ANBI-status. Plasterk geeft aan dat het Fries, op grond van de erkenning onder het Europees Handvest, een gelijke status kent als het Nederlands. Gedeputeerde Poepjes: “De provinsje Fryslân en taalorgaan DINGtiid hawwe dit meardere kearen oan de oarder steld by minister Plasterk. Mei de oanpassing fan de rjochtlinen respektearret de minister de Wet gebrûk Fryske taal. Dêr bin ik bliid mei. Friezen moatte yn harren...

Lees verder »