Goed jier foar skriezen yn Fryske Greidhoeke

2017 hat foar greidefûgels yn de Fryske Greidhoeke in goed jier west. Yn de natuergebieten Skrok, Skrins en Leonserpolder wienen benammen in protte skriezen en tsjirken dy't ek in soad aaien hiene. Boppedat waard in grut persintaazje fan dy... Lês mear oer: Goed jier foar skriezen yn Fryske Greidhoeke.

Lees verder »