Sieb Vegter erelid van kv de Trochsetters

EE – Zaterdag is Sieb Vegter erelid van kv de Trochsetters geworden. Sieb is negen jaar lang voorzitster van Ee geweest en hierna heeft hij altijd op de achtergrond voor de vereniging veel werk verzet. Na Sake Loonstra, Siemen de Vries en Douwe de Jong is Sieb het eerste vrouwelijke erelid. Onder luid applaus kreeg ze het ereteken, de bloemen en de krans omgehangen. Voorzitster Baukje Krol-Kroodsma zei vooral dat ze veel bewondering en respect voor haar had en dat ze nooit op de voorgrond wilde. Nu werd ze door de kaatsvereniging in het zonnetje gezet, samen met haar man Jaap van Kuiken en zoon Bolling van Kuiken. Dochter Aukje van Kuiken kon helaas er niet bij zijn, zij woont op St. Maarten. Na het officiele gedeelte kon Sieb de felicitaties in ontvangst nemen.

Lees verder »