Reconstructie Eyso de Wendtstraat Kollum

In de periode van maandag 28 augustus t/m 1 december 2017 gaan de werkzaamheden verder aan de Eyso de Wendtstraat te Kollum. Het gaat om het gedeelte vanaf het Rechthuisplein tot en met de kruising met de Joh. Bogermanstraat.WerkzaamhedenDe werkzaamheden bestaan uit rioleringswerkzaamheden en het aanbrengen van nieuwe verhardingen. Voor de rioleringswerkzaamheden is het nodig om de kruising Eyso de Wenstraat /Joh. Bogermanstraat / G. Japixstraat een week af te sluiten.Genoemde kruising wordt gestremd vanaf 28 augustus t/m 1 september.Stremming en omleidingOm de werkzaamheden goed en veilig te laten verlopen wordt het genoemde gedeelte voor alle doorgaand verkeer afgesloten. Het verkeer wordt dan via andere wegen omgeleid. Dit wordt met borden aangegeven.Geprobeerd wordt de overlast tot een minimum te beperken. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden wordt de stremming en de bijbehorende omleidingsroute zoveel eerder als mogelijk en zoveel later als nodig opgeheven.Reconstructie Eyso de Wendtstraat Kollum

Lees verder »