Rijksdiensten accepteren nu ook Fries

Leeuwarden - In Fryslân gevestigde instellingen met een goede-doelenstatus (ANBI) krijgen de mogelijkheid om zich voortaan desgewenst alleen in het Fries te verantwoorden. Dat heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten weten in antwoord op Kamervragen over de tussenevaluatie van de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur.

Lees verder »