Carel van Sternsee

In Franeker lopen op hoogtijdagen regelmatig de Sternse Slotlanders door de stad. Dat de naam van deze showband iets met het terrein in Franeker te maken heeft waar het enige echte kasteel met slotgracht in Friesland gestaan heeft, dat weten de meeste wel. Maar waar dat Sternse op slaat? In Museum Martena hangt een portret van Carel van Sternsee (1551-1615). Het is door de Stichting Klaarkampster Weeshuis in bruikleen gegeven aan het museum. Van Sternsee was een van de eerste voogden van het Klaarkampster Weeshuis in Franeker. Door zijn huwelijk met Lucia van Cammingha was hij eigenaar van het Sjaerdemaslot in Franeker. Na Carels dood werd het slot ook wel het Sternse Slot genoemd. Omdat het testament van Carel bewaard is gebleven weten we dat hij heel wat landerijen in Friesland bezat. Sternsee had samen met Lucia geen kinderen en hij liet al zijn bezittingen na aan verre verwanten. Voorwaarde...

Lees verder »