College Harlingen stemt in met plaatsen zonnepanelen op gemeentegebouwen

HARLINGEN – Het college van B&W van de gemeente Harlingen is dinsdag akkoord gegaan om zonnepanelen te plaatsen op de daken van de gebouwen van de gemeentewerf aan de Westerzeedijk, het Vierkant en op het dak van de Waddenhal. Het gaat in totaal om 1700 zonnepanelen. Met het plaatsen is een investering gemoeid van 500.000 euro. Hiervoor ontvangt de gemeente een zogenaamde SDE+ subsidie. Dat moet vanaf 2018 jaarlijks een voordeel in de gemeentebegroting opleveren van ongeveer 10.000 euro. De raad moet zich nog wel buigen over het besluit. Bij een akkoord start het plaatsen van de zonnepanelen dit najaar. Met de zonnepanelen wekt de gemeente naar eigen zeggen het stroomverbruik op van nagenoeg alle gebouwen die de gemeentelijke organisatie in gebruik heeft. De zonnepanelen leveren volgens de gemeente voldoende stroom om te kunnen voorzien in het stroomverbruik van deze gebouwen zelf en ook om het stroomverbruik van de Groenlandsvaarder...

Lees verder »