Column Knooppunt Joure | Contractmanagement: de basis van een goede samenwerking

Knooppunt Joure werkt hard aan het verbeteren van de verkeersdoorstroming in Joure en haar wijde omgeving. Duizenden mensen zien dagelijks de werkzaamheden. Om meer uitleg te kunnen geven en een kijkje in de keuken te bieden, schrijft iemand van het Knooppunt iedere maand een column in de Jouster Courant. Deel 10: Contractmanagement: de basis van een goede samenwerking Een belangrijke taak achter het project Knooppunt Joure is contractmanagement. Ik ben contractmanager vanuit de aannemer en bewaak het contract dat is opgesteld tussen de opdrachtgever (Alliantie van Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren) en de opdrachtnemer (Gebr. van der Lee). In het contract is onder andere opgenomen wanneer het werk klaar moet zijn en wat de technische eisen zijn. Ik zorg ervoor dat de contractdocumenten bij de juiste mensen binnen het projectteam bekend zijn en dat hier invulling aan wordt gegeven. Ook komen er vragen of issues bij mij...

Lees verder »