Kort geding over scholenfusie van de baan

FRANEKER – Het kort geding rondom de scholenfusie van Radius (Franeker) en Fier (Stiens) tegen Leeuwarderadeel is van de baan. Daardoor komt er pas later dit jaar duidelijkheid of de fusie tussen Radius en Fier doorgaat. De rechter liet in het kort geding weten dat hij niet bevoegd is en dat dat het oordeel overgelaten moet worden aan de bestuursrechter. Dat standpunt had Leeuwarderadeel naar voren gebracht. Leeuwarderadeel is tot dusver de enige van de vijf betrokken gemeenten die de fusie niet heeft goedgekeurd. Die gemeente heeft liever dat de scholen in Stiens en Hijum aansluiten bij Proloog, de Leeuwarder koepel voor het openbaar basisonderwijs.

Lees verder »