Tytsjerksteradiel geïnteresseerd in Stienser beeld Pieter Jelles Troelstra

Stiens - Nu de gemeente Leeuwarderadeel gaat fuseren, rijst de vraag wat er moet gebeuren met het reliëf van Pieter Jelles Troelstra in de hal van het gemeentehuis. ,,Hy heart yn Fryslân thús.”

Lees verder »