Gert van Tol, algemeen directeur PCBO Dantumadiel

DAMWALD – Gert van Tol (59) uit Rouveen is per 1 september 2017 eerst voor twee jaar benoemd als algemeen directeur van de vereniging PCBO Dantumadiel. Hiervoor werkte hij als interim-directeur voor PCO Dalfsen, een vergelijkbare schoolvereniging, en voor diverse samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Het bestuur en de directie zijn blij met de benoeming van de nieuwe algemeen directeur Gert van Tol. Gert van Tol: “Ik heb er zin in en vind het een uitdaging om in deze regio mijn talenten te mogen gebruiken”. Het bestuur van de vereniging PCBO Dantumadiel is eindverantwoordelijk voor de zeven onder de vereniging ressorterende scholen met ruim 1000 leerlingen en 100 personeelsleden. Een deel van de bestuurlijke taken is gedelegeerd naar de algemene directie van de vereniging. Voor deze taken fungeert het bestuur als intern toezichthoudend orgaan.

Lees verder » [post-views]