Ternaard praat mee over gaswinning

TERNAARD – Het college van B&W van de gemeente Dongeradeel, Gedeputeerde staten van de Provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân hebben ingestemd met de aanpak voor het omgevingsproces Ternaard. Het gaat om een onafhankelijk omgevingsproces waarbij samen met inwoners en andere belanghebbenden de voor- en nadelen en de aanpak van gaswinning in het gebied in kaart worden gebracht. Pas daarna volgt een besluit van het ministerie over de gaswinning. Hiertoe hebben de drie regionale overheden, samen met het ministerie van Economische Zaken en de NAM besloten. De NAM wil gas winnen uit het Ternaard-Veld. Voorgenomen gaswinning leidt vaak tot onrust in een gebied. Bijvoorbeeld vanwege zorgen over schade aan huizen en infrastructuur. De betrokken overheden willen met een onafhankelijk omgevingsproces belangen van inwoners, agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties in het gebied zo goed mogelijk borgen. Doel omgevingsproces Het doel van het onafhankelijk omgevingsproces is dat de zorgen van...

Lees verder » [post-views]