Nieuwe regering zet meteen goede stappen voor het wad

De Waddenvereniging is blij met de zinnen over het wad in het regeerakkoord. “Historisch,” vindt Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging, “Dit is al veertig jaar een discussie. Nu is er eindelijk een knoop doorgehakt. Deze regering laat in ieder geval zien dat ze het wad een warm hart toedraagt.” In het regeerakkoord stelt de nieuwe coalitie: “Er komt één beheerautoriteit voor de Waddenzee die een integraal beheerplan uitvoert, waardoor betere bescherming van natuurgebieden gecombineerd wordt met beter visbeheer.” Daarnaast is er aandacht voor het open waddenlandschap: “Het beschermen van belangrijke open ruimtes zoals het Groene Hart, de Waddenzee en de Veluwe blijft een belangrijk onderdeel van het nationaal ruimtelijk beleid.”In 2013 signaleerde de Rekenkamer diverse problemen rond het beheer van de Waddenzee. In de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee proberen de diverse beheerders van de Waddenzee te komen tot een beter beheer. In 2018 willen zij samenwerken als ware ze één...

Lees verder » [post-views]